06.12.2018

UNO, DOS, TRES: ¡llega la Navidad! | NADCHODZĄ ŚWIĘTA!

UNO, DOS, TRES: ¡llega la Navidad! | NADCHODZĄ ŚWIĘTA!

Hoy ya por la segunda vez tengo el placer de participar en un proyecto "UNO DOS TRES" en el que profes blogueras os proporcionamos varias propuestas invernales y navideñas. Abajo os presento mis tres ideas. Como en mi escuela tenemos clases una vez a la semana, no me da tiempo a dedicar varias horas al vocabulario navideño. Por eso, el año pasado practicamos las preposiciones de lugar con el Papá Noel, y este año vamos a describir personas (o, mejor dicho, los duendes o los elfos). 
También os invito a visitar otros blogs de ELE que asisten a la acción:


Dziś po raz kolejny mam przyjemność uczestniczyć w projekcie "UNO DOS TRES", w którym my, nauczycielki - blogerki, przygotowałyśmy różne propozycje na zimowe i bożonarodzeniowe zajęcia. Poniżej prezentuję Wam moje trzy pomysły. Jako że w mojej szkole mamy zajęcia tylko raz w tygodniu, nie mogę poświęcić kilku godzin na świąteczne słownictwo. Dlatego, w zeszłym roku ćwiczyliśmy przyimki miejsca z Mikołajem, a w tym roku będziemy opisywać osoby (tudzież elfy). Zapraszam Was również do odwiedzenia pozostałych blogów związanych z nauczaniem języka hiszpańskiego, biorących udział w akcji (linki do wpisów zamieściłam powyżej).

1. El tablero del juego ¿Quién es quién?
Si no conocéis reglas de este juego, podéis leerlas aquí. Podéis utilizarlo tanto con los niños como con los adultos. Es simple y divertido y, por supuesto, contiene un motivo navideño de los duendes de Papá Noel.
Plansza do gry "Zgadnij kto to?" ze świątecznym motywem elfów. 2. Una hoja de trabajo
Los alumnos deben unir los duendes con una descripción correcta. Después, completamos las descripciones con las actividades que les pueden interesar a los duendes.
Karta pracy, w której uczniowie łączą skrzaty z odpowiednim ich opisem. Następnie, uzupełniamy opisy czynnościami, które mogą lubić elfy.


3. El currículum
¡El Papá Noel está reclutando! Los elfos necesitan preparar el currículum para encontrar un buen trabajo. Es la actividad para el nivel A2.
Święty Mikołaj rekrutuje! Elfy muszą przygotować CV, żeby znaleźć dobrą pracę. Odpowiednie dla poziomu A2.


Además, te invito a mi tienda de TPT donde puedes encontrar el dominó de los elfos.
Ponadto, w moim sklepie na platformie TPT możecie znaleźć elfie domino:26.11.2018

TIENDA DE JUGUETES: diálogos | SKLEP Z ZABAWKAMI: dialogi

TIENDA DE JUGUETES: diálogos | SKLEP Z ZABAWKAMI: dialogiHoy os presento dos hojas de trabajo (alumno A y alumno B) para practicar los diálogos en la tienda de juguetes. Gracias a esta actividad, tus alumnos practican: la formación del plural, el vocbulario de juguetes, preguntar por el precio, los números hasta 99.
Dziś mam dla Was dwie karty pracy (dla ucznia A i ucznia B) do ćwiczenia dialogów w sklepie z zabawkami. Dzięki tej aktywności, Twoi uczniowie przećwiczą: tworzenie liczby mnogiej, słownictwo związane z zabawkami, pytanie o cenę, liczby do 99.

¿Cómo aplicar la actividad a la clase?
Divide tu grupo en parejas. Los alumnos deben hacer preguntas y dar respuestas para completar los precios en sus hojas. Ejemplo de diálogo:
Alumno B: ¿Cuánto cuesta el peluche?
Alumno A: El peluche cuesta cuatro euros y treinta y ocho céntimos. ¿Cuánto cuestan los aviones?
Alumno B: Los aviones cuestan tres euros y setenta y cinco céntimos.

Jak wprowadzić to ćwiczenie na zajęciach?
Podziel grupę na pary. Uczniowie zadają pytania i udzielają odpowiedzi, żeby uzupełnić ceny na swoich kartach. Przykład dialogu powyżej.

POBIERZ / DESCARGA


Un abrazo
Klaudia

Entradas relacionadas:
JUGUETES: flashcards
MUÑECOS DE NIEVE: el plural, el verbo gustar, juguetes


12.11.2018

LA CANCIÓN DEL HELADO (para niños preescolares) | Piosenka o lodach (dla przedszkolaków)

LA CANCIÓN DEL HELADO (para niños preescolares) | Piosenka o lodach (dla przedszkolaków)

Hoy os presento una canción que suelo utilizar en mis grupos preescolares. Así, practicamos el vocabulario de la fruta y, también, los minidiálogos en la heladería.
Dziś chcę Wam pokazać piosenkę, której używam w grupach przedszkolnych. W ten sposób ćwiczymy słownictwo związane z owocami, a także minidialogi w lodziarni.


 A la hora de escuchar la canción, os recomiendo introducir algunos gestos. Por ejemplo:
"yo fui a la heladería un día": utilizamos los dedos para imitar lo de ir,
"porque el helado es mi favorito": formamos el corazón con las manos,
"lo que más me gusta comer": tocamos la barriga,
"y tanto para ver": el gesto de mirar con la mano encima de los ojos,
"de decidir la cantidad": el gesto de contar con los dedos etc.
Por supuesto, gracias a la canción podemos también repetir los números hasta diez.
Al terminar la escucha, contruimos nuestra propia heladería. Necesitas: helados de diferentes sabores (los puedes descargar gratis abajo), un sacabolas de helado (o cualquier otro tipo de cuchara) y un tipo de recipiente para cada alumno (yo utilizo tazones de plástico que tenemos en la escuela). Ahora los alumnos forman una cola para comprar helados (tres cucharadas como máximo). En nuestros diálogos no olvidamos de saludarnos y despedirnos, también utilizamos expresiones de cortesía (por favor, gracias, aquí tienes). Los sabores son, en la mayoría de los casos, de fruta, con lo que practicamos el vocabulario. ¡Resulta muy divertido! En fin, ¿a quién no le gustan los helados?
 


Podczas słuchania piosenki, polecam Wam wprowadzić kilka gestów, np.
"yo fui a la heladería un día": "idziemy" za pomocą palców u rąk,
"porque el helado es mi favorito": układamy serce z dłoni,
"lo que más me gusta comer": gładzimy się po brzuchu,
"y tanto para ver": gest patrzenia z dłonią nad oczami,
"de decidir la cantidad": gest liczenia na palcach itp.
Oczywiście, piosenka pomoże nam również w przypomnieniu liczb do dziesięciu.
Po zakończeniu słuchania, tworzymy naszą własną lodziarnię. Potrzebujesz: lodów o różnych smakach (do pobrania poniżej), łyżkę do lodów (lub jakąkolwiek inną łyżkę - ja używam takiej do ziemniaków) i jakiegoś naczynia dla każdego ucznia (w moim przypadku są to plastikowe miseczki, które mamy w szkole). Teraz uczniowie tworzą kolejkę do kupienia lodów (można kupić maksymalnie trzy gałki). W naszych dialogach nie zapominamy o powitaniach i pożegnaniach, używamy również wyrażeń grzecznościowych (proszę, dziękuję). Smaki lodów są w większości owocowe, ćwiczymy więc słownictwo z tego tematu. To świetna zabawa! W końcu, kto nie lubi lodów?

POBIERZ / DESCARGAUn abrazo
Klaudia

Entradas relacionadas:
CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer?RULETA de preguntas para los preescolares
¿CÓMO ESTÁS HOY? Tablero para el grupo

14.10.2018

PREESCOLARES: hojas de trabajo | PRZEDSZKOLAKI: karty pracy

PREESCOLARES: hojas de trabajo | PRZEDSZKOLAKI: karty pracy
Trabajando con los peques me centro en canciones, juegos y mucha dinámica. Sin embargo, a mis alumnos preescolares les encanta también dibujar, pintar y pegar, con lo que al final de cada clase dedicamos unos minutos a hojas de trabajo. Hoy comparto con vosotros algunas de mis favoritas. Espero que os gusten :)
Pracując z maluchami skupiam się na piosenkach, grach i dinamice. Jednak moi najmłodsi uczniowie uwielbiają też rysować, malować i kleić, więc na końcu każdych zajęć poświęcamy kilka minut na karty pracy. Dziś chcę pokazać Wam kilka z moich ulubionych. Mam nadzieję, że Wam się spodobają :)
En este caso, he cubierto los números con un tipo de cinta para raspar (la he comprado en aliexpress), pero, por supuesto, no es necesario.
W tym przypadku zakryłam liczby taśmą zdrapką, zakupioną na aliexpress, ale, oczywiście, nie jest to konieczne :)
Un abrazo
Klaudia

Entradas relacionadas:
EL COLEGIO: hoja de trabajo

30.09.2018

EL COLEGIO: hoja de trabajo | SZKOŁA: karta pracy

EL COLEGIO: hoja de trabajo | SZKOŁA: karta pracy
Preparándome para el tema de colegio he encontrado esta hoja de trabajo. La preparé el año pasado pero me sigue sirviendo bien, así que hoy la comparto con vosotros.
Przygotowując się do tematu "szkoła" natknęłam się na tę kartę pracy. Przygotowałam ją w zeszłym roku, ale nadal dobrze mi służy, więc dziś dzielę się nią z Wami.
Además, os recuerdo que podéis descargar las tarjetas de vocabulario tipo flashcards relacionadas con este tema. En la plataforma Teachers Pay Teachers podéis descargar mis veinte crucigramas para practicar o repasar varios temas de vocabulario, incluido el colegio.
Un abrazo
Klaudia

21.09.2018

QUIZ: los países hispanohablantes | QUIZ: państwa hiszpańskojęzyczne

QUIZ: los países hispanohablantes | QUIZ: państwa hiszpańskojęzyczne
Hoy comparto con vosotros el quiz que he preparado para mis alumnos de primaria. El objetivo es despertar la curiosidad por los países de habla hispana y admito que, en mis grupos, ha sido todo el éxito.
Dziś chcę podzielić się z Wami quizem, który przygotowałam dla moich uczniów z podstawówki. Jego cel to rozbudzenie ciekawości państwami hiszpańskojęzycznymi i muszę przyznać, że w moich grupach się to udało.


Al principio, para cada alumno tengo preparado un mapa político con los países hispanohablantes subrayados, pero sin sus nombres (podéis encontrarlos en Pinterest). Juntos completamos los nombres de los países, y, luego, empezamos el quiz. Aunque he intentado construir las preguntas utilizando el vocabulario básico, algunos alumnos pueden tener dificultades para entenderlas. Sería recomendable aclarar dudas antes de responder las preguntas. En casa, los alumnos deben elegir uno de los países, buscar más curiosidades sobre él y preparar un cartel con esta información que nos va a servir como la decoración de las paredes.

Na początku, dla każdego ucznia mam przygotowaną mapę polityczną z zaznaczonymi państwami hiszpańskojęzycznymi, ale bez ich nazw (możecie znaleźć je na Pinterest). Razem uzupełniamy nazwy państw, a następnie zaczynamy quiz. Chociaż, przygotowując pytania do niego, starałam się używać prostego słownictwa, część uczniów może mieć problemy z ich zrozumieniem. Przed rozpoczęciem odpowiedzi na dane pytanie wyjaśnijcie wszystkie wątpliwości. W domu, uczniowie mają za zadanie wybrać jedno z państw, poszukać ciekawostek o nim i przygotować na ich podstawie plakat, który posłuży nam jako dekoracja.

Un abrazo
Klaudia

Entradas relacionadas:
LA TOMATINA: juego de repaso

11.09.2018

CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer? | PIOSENKA: Co lubisz robić?

CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer? | PIOSENKA: Co lubisz robić?

Hoy comparto con vosotros el material que he preparado para llevar una canción nueva de Super Simple Español "¿Qué te gusta hacer?" a mis clases con los niños. Contiene muchos verbos en infinitivo con lo cual parece perfecta para ampliar el vocabulario de las acciones. Además, nos permite repasar el verbo gustar.
Dziś chciałabym podzielić się z Wami materiałami, które przygotowałam, żeby wprowadzić nową piosenkę autorstwa Super Simple Español na moje zajęcia z dziećmi. Jako że zawiera dużo czasowników w bezokoliczniku, wydaje się być doskonała do poszerzenia słownictwa związanego z czynnościami. Ponadto, pozwala na powtórkę czasownika gustar.

Aquí podéis escuchar la canción:
Tutaj możecie posłuchać piosenki:

Los archivos de descarga contienen:
Una hoja de trabajo: la utilizo con los niños de 7-9 años que ya saben leer y escribir. Primero, intentamos completarla con los verbos del recuadro que ya habíamos conocido (con la ayuda de las imágenes). Después, seguimos rellenando los huecos mientras escuchamos la canción.
Tarjetas de vocabulario: las utilizo tanto con los preescolares como con los grupos de primaria. Cantamos la canción (sin música) mientras enseño las imágenes correspondientes. Los niños pueden decidir si les gusta la acción o no y lo demuestran con las señales, modificando, también, las palabras de la canción. Resulta muy divertido :) Luego, con la ayuda de las imágenes, podéis crear combinaciones nuevas, por ejemplo: "Me gusta dibujar en la Luna".
 
Pliki do pobrania zawierają:
Kartę pracy: używam jej z dziećmi w wieku 7-9 lat, które potrafią już czytać i pisać. Najpierw, próbujemy uzupełnić ją czasownikami z ramki, które już znamy (z pomocą obrazków). Następnie, kontynuujemy uzupełnianie w czasie słuchania piosenki.
Karty obrazkowe: sprawdzają się zarówno z przedszkolakami, jak i z grupami z podstawówki. Podczas gdy śpiewamy piosenkę (bez podkładu muzycznego), pokazuję odpowiednie obrazki. Dzieci mogą zdecydować, czy lubią daną czynność i pokazują to za pomocą znaków, a także modyfikując tekst piosenki.Wychodzi bardzo zabawnie :) Następnie, z pomocą obrazków, możecie tworzyć nowe zestawienia, na przykład: "Lubię rysować na Księżycu".
Copyright © 2016 SABER Znaczy Potrafić , Blogger